KUNDEPRESENTASJON:

Hus & Bolig

Medlemsblad for Huseiernes landsforbund

Opplag: 242 503
Utgivelser: 5 ganger i året
Vår rolle: Fullproduksjon layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Hus & Bolig er et forbrukermagasin for alle med egen bolig og har eksistert siden 1909.
Magasinet er ledende på teknisk, juridisk og økonomisk fagstoff knyttet til hus og hjem. Med vår layout forsøker vi å belyse problemstillinger ved å bruke menneskelige caser og utarbeide grafiske
fremstillinger av f.eks. fuktproblematikk i kjellere eller svakheter med forskjellige hustyper.
Vi redesignet magasinet etter at vi tok over produksjonen i 2019.