KUNDEPRESENTASJON:

Advokatbladet

Opplag: 10 072
Utgivelser: 8 ganger i året
Vår rolle: Redesign, fullproduksjon layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Hvordan få et blad med mange dresskledde mennesker ved skrivepulten til å fremstå
som levende og dynamisk? Utstrakt bruk av illustrasjoner og grafikk, men også økt bevissthet
rundt bildebruk har vært viktig.
Etter at vi tok over produksjonen i 2019, har vi redesignet magasinet.