KUNDEPRESENTASJON:

Teknisk ukeblad

Dette er faktisk verdens eldste tidsskrift som dekker alle tekniske fagområder overfor teknikere, ingeniører og ledelse innen industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

Opplag: 155 000
Utgivelser: 11 ganger i året
Vår rolle: Layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Leserne er vant til å løse komplekse problemstillinger og stiller høye krav til presisjon.
For disse kan tekniske tegninger være like spektakulært som oppsiktsvekkende bilder, så vi forsøker
å kombinere de to. Når magasinets journalister i tillegg leverer kvalitet i toppklasse, blir resultatet
ofte bra. Det fantastisk mye spennende som skjer innen teknologi. Men vi viser også frem
menneskene bak – og er veldig interessert i hvordan de tenker.