KUNDEPRESENTASJON:

Fri tanke

Medlemsblad for Human-Etisk Forbund

Opplag: 73 000
Utgivelser: 4 ganger i året
Vår rolle: Fullproduksjon layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Fri tanke tar opp komplekse problemstillinger og her er det rom for det skrevne ord. For å understreke dette har vi laget en layout der typografi og luft får spillerom. Samtidig har vi knyttet til oss de beste fotografene illustratører vi vet om – og gir dem plass til å boltre seg.
Magasinet og fotograf Eivind Senneset fikk hederlig omtale for foto under Fagpresseprisen 2018.