KUNDEPRESENTASJON:

Første steg

Et tidsskrift for barnehagelærere for Utdanningsforbundet

Opplag: 31 051
Utgivelser: 4 ganger i året
Vår rolle: Fullproduksjon layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Første steg er et viktig magasin for de som jobber med vår fremtid: Barna. De tar opp
alvorlige problemstillinger som overgrep av barn, men også forbrukerstoff som «slik kommuniserer du best med barna i lek». Det stiller krav til layout og presentasjon: Her må vi ha rom for å være saklige og seriøse i deler av bladet, men også vise lekenhet og spontanitet i andre deler.
Vi redesignet magasinet etter at vi tok over produksjonen i 2019.