KUNDEPRESENTASJON:

Diabetes fag

Medlemsblad for Diabetesforbundet, rettet mot helsepersonell

Opplag: 3 200
Utgivelser: 4 ganger i året
Vår rolle: Fullproduksjon layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Dette er et lite, men utrolig viktig magasin. DiabetesFag skal presentere forskning, behandlingsformer og utstyr til faggrupper innen helsevesenet. Vi har fokus på å gjøre lange lesesaler tilgjengelige med pedagogisk layout, utstrakt bruk at grafer og grafiske fremstillinger.