KUNDEPRESENTASJON:

Magasinet fremtidens sykepleiere

Engangsmagasin for Norsk Sykepleierforbund

Opplag: 1200
Vår rolle: Levere tekst og bilder, redaksjonell rådgivning og layout
Vi tenker: Da Norsk Sykepleierforbund skulle ha en stor konferanse der den politiske retningen
for fremtidens helsepersonell skulle legges, brukte de Mediamania til å lage et magasin som belyste de ulike sidene. Vi utarbeidet et konsept der vi delte magasinet i fire seksjoner: Sykepleierne, Makthaverne, Pasientene og Visjonærene. Forbundet brukte senere disse 4 stolpene som ramme for sitt arrangement. Vi leverte tekst, bilder og layout.
Magasinet var nytt for alle og det var derfor viktig å lage et produkt som var lettlest, samtidig som
det speilet kompliserte problemstillinger. Dette løste vi ved utstrakt bruk av gode bilder og grafiske fremstillinger.