KUNDEPRESENTASJON:

Finansfokus

Medlemsblad for Finansforbundet

Opplag: 32 852
Utgivelser: 5 ganger i året
Vår rolle: Fullproduksjon layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Finansfokus er medlemsmagasin for Finansforbundet som organiserer ansatte i banker, forsikringsselskaper, IT-selskaper og bedrifter knyttet til disse næringene. Mange av leserne er opptatt av tall, dermed bruker vi en del grafer. Men magasinet utmerker seg også med dristige forsider og omfattende temabolker.