KUNDEPRESENTASJON:

Dronemagasinet

Medlemsmagasin for UAS Norge

Opplag: 1 000
Utgivelser: 4 ganger i året
Vår rolle: Fullproduksjon layout og redaksjonell rådgivning.
Vi tenker: Gøy at fremtidens teknologer ser verdien av et trykt magasin! Dronepilotene er ikke så like som du tror: Noen bruker droner i næringssammenheng, noen bruker droner i sikkerhet- og samfunnsberedskap og andre liker gode dronebilder. Vi har blant annet fulgt NRKs sakte-TV-satsning og forklarer leserne hvordan dronene preger hele produksjonen.